Polityka prywatności strony luxtravel.com.pl

1.Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych podczas odwiedzania mojej strony internetowej
Ta witryna zbiera dane osobowe określone poniżej od swoich użytkowników. Głównym zadaniem jest ochrona poufności Twoich danych osobowych i ochrona przed nieuprawnionym dostępem.

2. Właściciel i administrator danych osobowych
Biuro Podróży LUX TRAVEL

Łobudzice 79D
97-425 Zelów
E-mail kontaktowy właściciela: edyta.sosinska2@gmail.com

3. Definicje
Aby gwarantować, że przetwarzanie danych osobowych zostanie wyjaśnione w sposób przejrzysty i zrozumiały, chcę poinformować Cię o różnych terminach prawnych, które będą również wykorzystywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

 • Dane osobowe
  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli tożsamość osoby można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z informacjami umożliwiającymi identyfikację, takimi jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, nazwa użytkownika online lub co najmniej jedna cecha szczególna wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie
  „Przetwarzanie” oznacza dowolny proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę dostarczania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur.
 • Ograniczenie przetwarzania
  „Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • Profilowanie
  „Profilowanie” oznacza wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy i przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przeniesienie tej osoby fizycznej.
 • Pseudonimizacja
  „Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez dodawania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • System archiwizacji
  „Zbiór danych” oznacza każdy uporządkowany zestaw danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy są scentralizowane, zdecentralizowane czy rozproszone funkcjonalnie lub geograficznie.
 • Kontroler
  „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
 • Edytor
  „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Odbiorca
  „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.
 • Strona trzecia
  „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 • Zgoda
  „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, które oznacza zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych lub ona.

5. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania mojej strony internetowej
Jeśli korzystasz ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie przekazujesz nam informacji jak adres e-mail, zbieram wtedy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na mój serwer. Jeśli chcesz przeglądać moją stronę internetową, zbieram następujące dane, które są technicznie niezbędne, aby wyświetlić Ci tą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu http
 • Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (typ przeglądarki)
 • Przeglądarka
 • System operacyjny użytkownika i interfejs użytkownika
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

6. Informacje o zbieraniu danych osobowych – (e-mail, formularz kontaktowy)
W dalszej części informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z tej strony internetowej (formularz kontaktowy) .

Jeśli skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, będę przechowywać informacje, które mi przekazujesz (imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Usunę dane, które zgromadziłam na tej podstawie, gdy nie będą już potrzebne lub ograniczę przetwarzanie, jeśli będę musiała przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących przechowywania.

7. Korzystanie z zewnętrznych narzędzi na mojej stronie internetowej

Na stronie internetowej zintegrowane są różne narzędzia różnych firm, które pozwalają oceniać zachowania użytkowników lub tworzyć linki do innych stron internetowych.

Interakcja z platformami czatu na żywo

Usługa pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami czatu na żywo stron trzecich bezpośrednio ze stroną, w celu skontaktowania się i uzyskania kontaktu z pomocą techniczną tej strony. Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może gromadzić dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z usługi. Ponadto mogą być rejestrowane rozmowy na czacie na żywo.

 • Czat klienta Facebook Messenger (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

  Czat klienta Facebook Messenger to usługa do interakcji z platformą czatu na żywo Facebook Messenger
  Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.

Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

 • Google Fonts (Google Ireland Limited)
  Google Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje Danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

8. Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Służą one do tego, aby moja oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Ponadto pliki cookie pozwalają systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę i wyświetlić moją stronę internetową w najlepszy możliwy sposób.

Przechowuję te informacje przez okres do 24 miesięcy od każdego wejścia na stronę o ile wyrazisz zgodę.

To przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony prawnej uzasadnionych interesów, czyli optymalizacji oferty.


Nazwa pliku cookie

Data ważności

Właściciel

Opis

cookie_notice_accepted

1 miesiąc

Cookie Notice for GDPR

Używany aby sprawdzić,
czy można umieścić pliki cookie

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer/
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
– Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

9. Twoje prawa do ochrony danych  

 • Prawo do informacji, artykuł 15 RODO
 • Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do dalszych informacji (art. 15 ust. 2 RODO).
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, art. 16, 17 i 18 RODO
 • Zgodnie z art.16 RODO przysługuje Ci prawo żądania – ze skutkiem natychmiastowym – sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych – w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • Zgodnie z art.17 RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest lub przestało być dozwolone.
 • Prawo do sprzeciwu, artykuł 21 RODO
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na  art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będę wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 • Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w dowolnym momencie, kontaktując się ze mną za pośrednictwem jednej z możliwości kontaktu wymienionych w polityce prywatności.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Data 28.03.2021

OFERTA